“nsk丝杠 pssRB65EM-NSK RB-EM” 已加入到您的购物车中.

  RB65EM-NSK RB-EM

扫码获取价格库存技术资料

  RB65EM-NSK RB-EM   产品参数

RB65EM-NSK RB-EM

尺寸 单位:mm

组合高度
75
滑块宽度
170
滑块长度
228.4
滑块径向安装孔距
142
滑块轴向安装孔距
110
滑块安装孔尺寸
M16x2x24
导轨宽度
63
导轨高度
55
导轨孔距
75
导轨安装孔尺寸
18x26x22
额定动载荷 CkN
504
额定静载荷 CokN
210
产品大小系列
65
滑块结构
法兰型